Selectează o Pagină

Plan de amplasament si delimitare a imobilului copie (PAD)

190 lei

Categorii: ,

Numarul cadastral si numarul de carte funciara le gasesti in contractul de vanzare-cumparare sau in Extrasul de carte funciara.

Completeaza formularul Identificare imobil dupa adresa daca nu cunosti numarul cadastral si numarul de carte funciara.

Plan de amplasament si delimitare a imobilului (PAD) – se execută în următoarele scopuri:

  • înscrierea cu caracter nedefinitiv în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice privind terenurile şi construcţiile situate pe un teritoriu administrativ pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general
  • înscrierea în registrele de inscripţiuni şi transcripţiuni a actelor şi faptelor juridice privind imobilele situate pe un teritoriu administrativ în care încă nu s-a introdus regimul de carte funciară
  • soluţionarea contestaţiilor cu privire la corectitudinea şi exactitatea datelor referitoare la un bun imobil
  • elaborarea documentaţiilor topo – cadastrale necesare realizării proiectelor şi studiilor din domeniul construcţiilor, urbanismului şi amenajării teritoriului, solicitate de administraţia publică locală pentru emiterea avizelor, certificatelor şi autorizaţiilor legale, precum şi pentru soluţionarea aspectelor legate de constituirea sau reconstituirea proprietăţilor