Selectează o Pagină

Extras de Carte funciara Colectiva

190 lei

Categorii: ,

Cum gasesc numarul cadastral si numarul de carte funciara ?

Numarul cadastral si numarul de carte funciara le gasesti in contractul de vanzare-cumparare sau in Extrasul de carte funciara.

Completeaza formularul Identificare imobil dupa adresa daca nu cunosti numarul cadastral si numarul de carte funciara.

Pentru eliberarea acestui document sunt necesare copii ale actelor de proprietate pe care trebuie sa le trimiti la email: [email protected]

Ce este cartea funciara colectiva?

Dacă un imobil cu construcţie – condominiu -, din care unele părţi sunt comune indivize iar restul sunt individuale, se întocmeşte o carte funciară colectivă pentru întreaga construcţie, şi câte o carte funciară individuală pentru fiecare proprietate individuală.

Aceasta reprezinta cartea partilor comune ale constructiei, in cuprinsul careia se evidentiaza cotele-parti din coproprietatea fortata și perpetua ce revin fiecarei unitati individuale, precum și modificarile intervenite asupra acestora. Cartea funciara colectiva se relationeaza cu cartea funciara electronica a terenului.

Cartea funciară colectivă se înfiinţează concomitent cu deschiderea primei cărţi funciare aferente unei unităţi individuale din cadrul condominiului, la cererea proprietarului acesteia.

Proprietatea individuală poate fi reprezentată din apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă; prin asimilare, poate fi definit condominiu şi un tronson cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună.

Regulamentul de aplicare a legii, din 2014, aprobat prin Ordinul nr. 1140/2014 al preşedintelului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, precizează că un condominiu poate fi constituit din:

  • un corp de clădire cu unul sau mai multe niveluri, respectiv fiecare tronson cu una sau mai multe scări din cadrul acestuia, dacă se poate delimita proprietatea comună;
  • un ansamblu format din locuinţe şi construcţii cu altă destinaţie, individuale, amplasate izolat, înşiruit sau cuplat, în care proprietăţile individuale sunt interdependente printr-o proprietate comună forţată şi perpetuă.

Dacă nu există deschisă carte funciară colectivă, documentaţia se completează cu o fişă colectivă care conţine datele din cartea de imobil a asociaţiei de locatari cu privire la lista apartamentelor, suprafaţa blocului, suprafaţa utilă a apartamentelor, descrierea părţilor comune, suprafaţa terenului aferent blocului.

Dacă se solicită înscrierea unui drept asupra unui etaj sau asupra unui apartament dintr-o clădire ce formează obiectul unei proprietăţi individuale pe etaje sau pe apartamente, la documentaţie se va ataşa releveul etajului/apartamentului.