Selectează o Pagină
cadastru

Adauga cererea pentru cadastru si intabulare

– valabil pentru jud. Iasi –

0786.604.552

Acte necesare pentru cadastru si intabulare apartament

 • Acte de proprietate (copie legalizata): contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, certificat de mostenitor, act de partaj voluntar );
 • Certificat fiscal(in original);
 • Copii simple ale actelor de identitate ale proprietarului

 

Acte necesare pentru cadastru si intabulare teren si/sau constructii

 • Acte de proprietate pentru teren si constructii (copie legalizata): titlu de proprietate, contract de vanzare-cumparare, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, Certificat de mostenitor, act de partaj voluntar, autorizatie de constructie, proces-verbal de receptie finala
 • Certificat de atestare a edificarii constructiei emis de Primaria in raza careia se afla imobilul (in original);
 • Certificat fiscal (in original)
 • plan de incadrare in zona
 • Copii simple ale actelor de identitate ale proprietarului

Acte necesare pentru inscrierea unei constructii

 • Acte de proprietate pentru constructie (copie legalizata): contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, certificat de mostenitor, act de partaj voluntar);
 • Autorizatie de constructie
 • Proces-verbal de receptie finala (copie legalizata)
 • Certificat de atestare a edificarii constructiei emis de Primaria in raza careia se afla imobilul (in original);
 • Certificat fiscal (in original)
 • Extras de carte funciara de informare (in original);
 • Plan de amplasament si delimitare a imobilului (copie)
 • Copii simple ale actelor de identitate ale proprietarului

 

Acte necesare pentru dezmembrare / alipire terenuri

 • Extras de carte funciara de informare (in original);
 • Plan de amplasament si delimitare a imobilului (copie)
 • Copii simple ale actelor de identitate ale proprietarului

 

Acte necesare pentru intocmire si avizare plan de situatie

 • Act de proprietate (copie)
 • Extras de ortofotoplan (copie)
 • Certificat de urbanism
 • Extras de carte funciara de informare (in original);
 • Plan de amplasament si delimitare a imobilului (copie)
 • Copii simple ale actelor de identitate ale proprietarului

VALABIL PENTRU IMOBILE DIN JUD. IASI

Adauga cererea ta pentru cadastru imobil in formularul de mai jos

 

Doresc cadastru

Doresc cadastru